ADVANCED
TECHNOLOGY
Technologies for plastic material processing
TECNOMATIC
Linia do wytwarzania rur.
Dowiedz się więcej...
START | O FIRMIE | PRODUKTY | AKTUALNOŚCI | KONTAKT
WYTŁACZANIE RUR | WYTŁACZANIE FOLII I PŁYT | RECYCLING | URZĄDZENIA WSPIERAJĄCE PROCESY PRZETWÓRCZE | PRODUCENCI
urządzenia labolatoryjne
Identyfikacja tworzyw sztucznych - plastometr

  • Oznaczanie wskaźnika masowego (MFR) i objętościowego (MVR) szybkości płynięcia tworzyw termoplastycznych
  • Przyrządy do wyznaczania właściwości wytrzymałościowych stopionego materiału
  • Pomiar gęstości metodą kolumny gradientowej
  • Punkt mięknięcia
  • Oznaczanie zawartości popiołów
  • Oznaczanie zawartości węgla pozostałego po spaleniu
  • Oznaczanie zawartości HCl
  • Oznaczanie lepkości polimerów PVC (Współczynnik K)
  • Oznaczanie czasu utwardzania
  • Oznaczanie średnicy granulek i płatków Ważenie, oznaczanie gęstości i wilgotności
START  |  O FIRMIE  |  PRODUKTY  |  AKTUALNOŚCI  |  KONTAKT
Powered by CMS, Copyright © 2010