ADVANCED
TECHNOLOGY
Technologies for plastic material processing
TECNOMATIC
Linia do wytwarzania rur.
Dowiedz się więcej...
START | O FIRMIE | PRODUKTY | AKTUALNOŚCI | KONTAKT
WYTŁACZANIE RUR | WYTŁACZANIE FOLII I PŁYT | RECYCLING | URZĄDZENIA WSPIERAJĄCE PROCESY PRZETWÓRCZE | PRODUCENCI
urządzenia labolatoryjne
Badanie właściwości mechanicznych i fizykochemicznych tworzyw sztucznych

 • Uniwersalna scalona maszyna badawcza dla serii AST FAAR „SMART”
 • Zestaw do ściskania mieszanek gumowych i elastomerów pod stałym obciążeniem
 • Zestaw do ściskania mieszanek gumowych i elastomerów pod stałym odkształceniem
 • Badanie ściskania granulek, tabletek i podobnych materiałów
 • Tester skręcania do pomiaru pozornego modułu sprężystości w zależności od temperatury tworzyw sztucznych i elastomerów
 • Flexometr
 • Aparat Ross’a do pomiaru odporności na powtarzalne zginanie
 • Aparat do badania giętkości De Mattia
 • Aparat do pomiaru obciążenia łożysk i odkształceń pod obciążeniem ściskającym pianek poliuretanowych (Indentometr)
 • Jednoosiowe testy udarowe zgodne z Charpy, Izod i udarowymi testami rozciągania IMPats 15 wahadło uniwersalne
 • Aparat do badań metodą spadającego grota serii rur do badań udarności rur
 • Aparat do badań metodą spadającego grota odporności udarowej folii
 • Wahadło Elmendorfa TearATS-100
 • Wahadło Schoba
 • Pomiar statycznego i dynamicznego współczynnika tarcia folii i arkuszy - aparat badania poślizgu
 • Aparat do badania odporności na zużycie ścierne gumy, elastomerów i podobnych materiałów
 • Cyfrowe systemy pomiaru grubości
 • Cyfrowy przyrząd pomiarowy do pomiaru grubości ogólnego przeznaczenia
 • Tester twardości Rockwell’a Model 150 Plast
 • Pomiar twardości metodą Shore’a
 • Przyrząd pomiarowy twardości
                       
            Wahadło Elmendorfa           Aparat badań wytrzymałości                         Grubościomierz
                                                          metodą spadającego grota
 
    
          Slip Tester do wyznaczania
              współczynnika tarcia                  Uniwersalna maszyna        Urządzenie do badanie ścieralności 
                                                                          testująca
START  |  O FIRMIE  |  PRODUKTY  |  AKTUALNOŚCI  |  KONTAKT
Powered by CMS, Copyright © 2010