ADVANCED
TECHNOLOGY
Technologies for plastic material processing
TECNOMATIC
Linia do wytwarzania rur.
Dowiedz się więcej...
START | O FIRMIE | PRODUKTY | AKTUALNOŚCI | KONTAKT
WYTŁACZANIE RUR | WYTŁACZANIE FOLII I PŁYT | RECYCLING | URZĄDZENIA WSPIERAJĄCE PROCESY PRZETWÓRCZE | PRODUCENCI
urządzenia labolatoryjne
Badanie właściwości cieplnych tworzyw sztucznych

  • Badania w rozpylonym roztworze solnym i skroplinach
  • Aparat do określania odporności barwnika na oddziaływanie światła lub starzenia materiałów
  • Automatyczny komora do badania starzenia pod wpływem ozonu
  • Suszarka laboratoryjna ogólnego przeznaczenia
  • Suszarki o zastosowaniu specjalnym
  • Określanie naprężenia pękania poliolefin w warunkach środowiskowych
  • Określanie pękania kruchego pod wpływem temperatury
  • Aparat do pomiaru minimalnej temperatury zapłonu (MTF) dyspersji poliacetowinylowych
  
Suszarka laboratoryjna mod. F400                    Suszarka laboratoryjna mod. N55
START  |  O FIRMIE  |  PRODUKTY  |  AKTUALNOŚCI  |  KONTAKT
Powered by CMS, Copyright © 2010